Bayburt tüflerinin petrografik, petrokimyasal ve petrolojik özellikleri: Doğu Pontid güney zonu’nda Eosen kalkalkalen felsik volkanizması


ARSLAN M., ASLAN Z., DOKUZ A.

S.Ü. Mühendislik.-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.49-67, 2005 (Peer-Reviewed Journal)