Optimal focusing with extended depth of focus in microscopic systems Mikroskobik Sistemlerde Odaklama Araliǧinin Genişletilmesi ile Optimum Odaklama


DOĞAN H. , Saykal E., EKİNCİ M. , ERCİN M. E. , ERSÖZ Ş.

25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier