Gayrimenkul Davalarının Mesleki ve Teknik Bilgiyle Etkin Yönetimi İçin Arazi Yönetimi Veri Modeli Geliştirilmesi


Creative Commons License

Çoruhlu Y. E., Toludan T., Başer V., Yıldız O., Uzun B.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.168-199, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31466/kfbd.906318
  • Journal Name: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.168-199
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

 Mülkiyetine müdahale edildiğini iddia eden herhangi bir kişi temel insan haklarından olan mülkiyet hakkını korumak için dava açma hakkını kullanabilir. Bu davalarda mülkiyetin varlığı ve yapılan müdahalenin niteliği başta olmak üzere bazı belge, bilgi ve iddia birlikte değerlendirilir. Tüm verileri ve delileri birlikte değerlendiren yargı makamları, yazılı hukuk kurallarına süreci sonlandıracak kararı verir. Aslında, mahkemenin verdiği karar hâkimin yaptığı hukuki değerlendirme dışında birçok faktöre de bağlıdır. Bunlar; belge temini, davaya özgü mesleki özelliklere göre bilirkişi seçimi, olayı netleştirecek soruların belirlenmesi, bilirkişi raporunun içeriği ve doğruluğu ve gereken ideal olarak sıralanabilir. Genel problem durumu niteliğindeki mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin alınması adına, bu çalışmada anket yöntemi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çevrimiçi anketler, çoğunluğu akademisyen olan mühendislerden oluşan örneklem grubuna iletilmiştir. Ardından, e-devlet bileşeni olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile uyumlu bir şekilde gayrimenkul dava süreçleri Birleşik Modelleme Dili (UML) diyagramları ile semantik olarak modellenmiştir. Statik model, e-devlet içinde ve UYAP altındaki diğer tüm e-devlet sistemleri ile bütünleşmiş bir şekilde çevrimiçi olarak çalışabilir nitelikte UML şemaları ile tasarlanmıştır. Bu konuda araştırma yapacak olanlara, izah edilen metodolojiye uygun farklı dava konuları ile ilgili e-devlet ve UYAP içinde model tasarımı yapmaları önerilmektedir. Ancak, böyle bir tasarımın uygulanmasında; mesleki ve teknik bilgi sahibi kişiler, avukatlar ve yargıçların geliştirilen anketler ve yarı yapılandırılmış mülakat formları ile çözüm önerileri de alınmalıdır. Bu sayede sistemin tüm taraflarının beklenti ve önerileri elde edilebilir.