YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SANAL KAYTARMA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ


Creative Commons License

Akbıyık T. , Gönülaçan A.

Karatahta İş Yazıları Dergisi, no.16, pp.59-77, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Karatahta İş Yazıları Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-77

Abstract

Günümüzde teknolojik gelişmelerin ilerlemesi sonucu bilgisayar ve internet kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle iş yaşamında, bilgisayar ve internet kullanımına sıklıkla başvurulmaktadır. Literatürde sanal kaytarma davranışına yönelik birden fazla tanım yapılmıştır. Çalışma hayatında işçi-işveren ilişkisi açısından sanal kaytarma; işveren tarafından sağlanan internetin, iş saatleri içerisinde, iş ile ilgisi olmayan konularda, özel amaçlı kullanımı olarak ifade edilmektedir. İşçinin sanal kaytarması halinde, işçinin verimliliğinde azalma olduğu ve bu durumun da işin kalitesinde düşüklüğe yol açtığı görülmektedir. Sanal kaytarma davranışının iş yaşamında sebep olduğu olumsuzluklar göz önüne alındığında, işverenin iş sözleşmesini haklı ya da geçerli nedene dayanarak feshettiği görülmektedir. Çalışmamızda öncelikle literatürde yer alan tanımlar dikkate alınarak sanal kaytarma kavramı izah edilecek, sonrasında sanal kaytarma davranışının türleri ve nedenleri açıklanacaktır. Ardından özel amaçlı internet kullanımına yönelik doktrinde yer alan görüşlere yer verilecektir. Son olarak işçinin sanal kaytarması nedeniyle işverenin iş sözleşmesini geçerli veya haklı nedene dayanarak feshettiği olaylara ilişkin Yargıtay kararlarına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, İşyerinde Özel Amaçlı İnternet Kullanımı, Fesih, Geçerli Neden, Haklı Neden.