Karakaya Kompleksi’ne ait Karasenir Formasyonu (Amasya) içindeki kireçtaşı olistolitlerinden Erken Devoniyen konodontları


Creative Commons License

ÇAPKINOĞLU Ş. , BEKTAS O.

MTA Dergisi, cilt.120, ss.159-170, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 120
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: MTA Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.159-170

Özet

ÖZ. - Liyas çökelleri tarafından uyumsuz olarak üstlenen Karasenir formasyonunun (Amasya) kırıntıları içinde, farklı boyutlarda kireçtaşı olistolitlerine oldukça sık rastlanır. Bu olistolitlerin ikisinden, Erken Devoniyenin (Lochkoviyen) eurekaensis, delta ve pesavis zonlarına ait konodont faunaları elde edilmiştir. Stratigrafik olarak öncekilerden daha alt bir konumda bulunan koyu gri renkli bir kireçtaşı olistolitinin incekesitlerinde, Permiyen'i karakterize eden algler (Gymnocodiacea) tanımlanmıştır. Erken Devoniyen
ve Permiyen yaşta olistolitler içermesi ve Liyas yaşlı birimler tarafından uyumsuz olarak üstlenmesi Karasenir formasyonu'nun yaşını Triyasa sınırlandırır. Altlayan metamorfik kayaların Karakaya kompleksine dahil edilmesi, onların stratigrafik devamı olan Karasenir formasyonunun da bu birime dahil edilmesi gerektiğini ortaya koyar.