5024 Sayılı Kanun’la Getirilen Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Doğurduğu Sorunlar


ÇANKAYA F., Dinç E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.4, pp.369-384, 2004 (Scopus)