Serebral palsi’li çocuklarda gövde kontrol ölçüm skalasının uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirliğinin incelenmesi: pilot bir çalışma


Apaydın U., Yıldız A., Keleş M. N., Elbasan B.

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Purpose: The aim of this study was to investigate interrater and intrarater reliability of trunk control measurement scale
(TCMS) in children with Cerebral Palsy (CP).
Method: Fifteen children with CP (9 hemiplegia, 6 diplegia) were included in this study. Participants were evaluated by two
practitioners with rest intervals of 30 minutes on the same day. First practitioner reassessed the children after 1 week for
intrarater reliability.
Results: The intrarater reliabilty of the static sitting balance, selective movement control, dynamic reaching and total TCMS
score were respectively ICC: 0,999; ICC: 0,874; ICC: 0,967; ICC: 0,952. The interrater reliability of the static sitting balance,
selective movement control, dynamic reaching and total TCMS score were respectively ICC: 0,852; ICC: 0,938; ICC: 0,867;
ICC: 0,928.
Conclusıon: The results support the intrarater and interrater reliability of TCMS in children with CP. It is considered that the
scale can be easily used by the same or different practitioners for decision making in treatment program and process
evaluation.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Serebral Palsi’li (SP) çocuklarda gövde kontrol ölçüm skalasının (GKÖS) ve skalanın alt
bölümlerinin uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirliğinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmaya 15 SP’li çocuk (9 hemiparetik, 6 diparetik) dahil edildi. İki uygulayıcı tarafından çocuklar, aynı gün
içinde yarım saat aralıklarla değerlendirildi. Uygulayıcı içi güvenirlik için birinci çalışmacı çocukları 1 hafta sonra tekrar
değerlendirdi.
Bulgular: GKÖS’ün uygulayıcı içi güvenirliği statik oturma dengesi, selektif hareket kontrolü, dinamik uzanma bölümleri ve
total GKÖS puanı için sırasıyla ICC: 0,999; ICC: 0,874; ICC: 0,967; ICC: 0,952 idi. Uygulayıcılar arası güvenirlikte ise ICC
puanları statik oturma dengesi, selektif hareket kontrolü, dinamik uzanma ve total GKÖS puanı için sırasıyla ICC: 0,852;
ICC: 0,938; ICC: 0,867; ICC: 0,928 idi.
Tartışma: Sonuçlar SP’li çocuklarda GKÖS’ün uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenilirliğini desteklemektedir. Skalanın
tedavi sürecine karar verme ve süreci değerlendirme bakımından aynı veya farklı değerlendiriciler tarafından kolaylıkla
kullanılabileceği düşünülmektedir.