ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYAT, PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİ ve PROPAGANDA GÖRSELLERİ (1950-2011)


Creative Commons License

KÖSE İ.

İletişim ve Diplomasi, no.3, pp.154-192, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: İletişim ve Diplomasi
  • Page Numbers: pp.154-192
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

In Turkish political system elections had a long but unsuccessful p ast. To have
multiparty democratic elections at least two political parties must be represent224
İletişim ve Diplomasi / Siyasal İletişim
ed in the parliament and also the democratic culture must be ma tured in this
level. There were some attempts to transform Turkish Parliament into a multiparty
system during last decades of Ottomans but none of those h ad any success.
Moreover, two attempts after the foundation of Turkish Republic also could
not result in the expected success.
After the end of WWII in Turkish Political system the third attempt for a mul -
tiparty system was put in force but People’s Republican Party (CHP), using all
state means, achieved a great success and this was in fact the last big success of
CHP in the multiparty political life. Because CHP had used stat e means and DP
was a new party there was no need for a comprehensive election campaign. After
the elections of 1950 to the year of 2011, during the 65 years multiparty political
life to receive voters’ vote political parties day by day paid more and more
attention to propaganda affairs.
Keywords: Multi Party Political Life, RPP, DP, Political Parties, Ballot, Voters.

Türk siyasal sisteminde seçimler uzun bir tarihe fakat aynı oranda başarısız bir geçmişe
sahiptir. Çok partili demokratik seçimlerin yapılabilmesi için parlamentoda
birden fazla siyasi partinin temsil ediliyor olması ve demokratik kültür düzeyinin bu
aşamaya ulaşması gerekir. Osmanlı’nın son on yıllarında yapılan çok partili hayata
geçiş denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk iki yılındaki çok
partili siyasi hayat denemelerinden de beklenilen netice elde edilememiştir.
II. Dünya Savaşının hemen sonrasına denk gelen Cumhuriyet tarihindeki üçünü
çok partili sistem denemesinde iktidar partisi CHP, elindeki tüm devlet imkânlarını
kullanarak seçimlerden büyük bir zafer elde etmiştir. Fakat bu seçimler aynı zamanda
CHP’nin zaferle çıktığı son seçimler olmuştur. CHP’nin devlet imkânlarını kullanması
ve DP’nin çok yeni bir parti olması 1946 seçimlerinde propaganda çalışmalarına
çok fazla gerek bırakmamıştır. 1950’den 2011’e kadar 65 yıllık çok partili siyasi
yaşam tecrübesi içinde, partilerin halkın beğenisini kazanmaya özen gösterdiği ve
propaganda çalışmalarına yoğunlaştığı görülür.
Anahtar Kelimeler: Çok Partili Siyasi Hayat, CHP, DP, Siyasi Partiler, Oy, Seçmenler.