Kurumsal Yönetimin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketler Açısından Bir Değerlendirme


EYÜBOĞLU K.

KTÜ SBE Dergisi, vol.1, no.1, pp.55-69, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: KTÜ SBE Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.55-69

Abstract

The purpose of this study is, investigating the effect on company returns of corporate 
governance applications which increase in importance today. For this purpose it is used TL 
based monthly returns of companies which are in ISE Index of Corporate Governance. After 
this, it is calculated of each companies’ TL based monthly returns averages of relevant 
companies at index in question before the period of dealt and after the period of dealt. Paired t test is applied to procured averages, for determining whether there is significant difference 
among them. As a result of statistical analysis, it isn’t acquired statistical significant difference among TL based monthly average returns after is not entering and entering in ISE Index of 
Corporate Governance of companies in this study. 
Bu çalışmanın amacı; günümüzde gitgide önemi artan kurumsal yönetim uygulamalarının 
şirket getirileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
(İMKB) tarafından yayınlanan veriler kullanılarak İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi 
kapsamındaki her bir şirkete ait hisse senetlerinin TL bazlı aylık getirileri elde edilmiştir. 
Sonrasında ise ilgili şirketlerin söz konusu endekste işlem görmeye başladıkları dönem öncesi ve sonrası olmak üzere her bir şirkete ait TL bazlı aylık getirilerinin ortalaması hesaplanmıştır. 
Elde edilen ortalamalara, aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek üzere 
eşleştirilmiş iki grup t testi (paired t test) uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucu 
çalışmada yer alan şirketlerin İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına girmeden önceki 
ve girdikten sonraki TL bazlı aylık ortalama getirileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
fark olmadığı tespit edilmiştir