Kentiçi Ulaşımda Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Güzergahı Belirlenmesi: Ortahisar (Trabzon) İlçesi Örneği


TATLI P. , SANCAR C.

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015, ss.545-557

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.545-557

Özet

Kentiçi ulaşımın en önemli sorunları olan trafikte artan motorlu taşıt sayısı, trafik sıkışıklığı ve bu durumun neden olduğu hava, gürültü kirliliği ile yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi üzerine günümüzde geliştirilen sürdürülebilir ulaşım politikaları ile motorsuz ulaşım modları kullanımı önem kazanmaktadır. Trabzon kent merkezi ve yakın çevresinde de yaşanan bu soruna ilişkin yolcuları motorsuz ulaşım modlarının kullanımına teşvik etmek amacıyla yaya ve bisiklet yolu güzergahı belirlenmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir ulaşım, yaya yolu, bisiklet yolu, kentiçi ulaşım 

Sustainable transportation policies with non-motorised transportation modes have been had importance nowadays, because of the increasing number of motor vehicles in traffic, traffic congestion, air and noise pollution based on transportion problems and negatively affected the quality of life that are the most important problems of urban transport. In order to promote the use of non-motorised transportation modes, a study was conducted on determination of pedestrian and bicycle path route on this issue in the city centre of Trabzon and the near vicinity.

Key Words: Sustainable transportation, pedestrian path, bicycle path, urban transportation