Firma ve Üst Düzey Yönetici Özelliklerinin Türkiye’de Faaliyette Bulunan KOBİ’lerin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi


TEKİN E., İLHAN NAS T.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.72, no.4, pp.1185-1217, 2017 (Peer-Reviewed Journal)