Yaya-Bisiklet Ulaşımı ve Sürdürülebilirlik: Hollanda Örneği


TÜRE KİBAR F. , Çelik F., AYTAÇ B. P.

7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015, ss.509-515

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.509-515

Özet

Ulaşım etkinliğinin gerçekleştirilmesinde motorlu araçların kullanımı trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, kazalar ve kazalar sonucu ölümler gibi insan sağlığı, çevre ve ekonomi açısından önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu soruların çözümü için, motorlu araç kullanımını azaltacak yönde ulaşım sistemlerinin planlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, motorsuz ulaşım türlerinden olan, yaya ve bisiklet ulaşımının tercih edilmesi ile yollardaki motorlu araç trafiği yoğunluğu azaltılabilir ve böylelikle insan sağlığı, çevre ve ekonomiye fayda sağlanabilir.

Kentsel alanlarda, kısa mesafelerde yürüme ve bisiklet kullanımı daha hızlı ve etkin bir ulaşım yoludur. Ulaşım planlaması yapılırken genellikle motorlu taşıtların dikkate alınması ve gerekli yol düzenlemelerinin buna göre yapılmış olmasından dolayı, yürüyerek veya bisiklet ile bir yerden diğer bir yere ulaşmak her zaman mümkün olamamaktadır. Bu sebepten, kentsel alanların, yayaların ve bisikletlilerin kullanımına uygun olarak planlanması ile iki nokta arasındaki ulaşım sağlanacak ve yukarıda bahsedilen faydaların sağlanmasında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Dünyada kentsel ulaşım gündeminde, bugünkü neslin ihtiyaçları karşılanırken, gelecek neslin ihtiyaçlarının karşılanmasından ödün verilmeksizin ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmaksızın, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması olarak tanımlanan ‘Sürdürülebilirlik’ fikrinden yola çıkarak, çevreye ve insana duyarlı ulaşım türlerinin desteklenmesi, özellikle yaya ve bisiklet ulaşımının yaygınlaştırılması ve etkin kullanılması gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada da, sürdürülebilirlik ilkesi ile yola çıkılarak yaya ve bisiklet ulaşımı yönünden başarılı bir ağa sahip olan Hollanda örneği dikkate alınmış ve ülkemiz kentsel yollarında uygulanabilirliği incelenmiştir.

 

Motor vehicle use for the realization of transport efficiency reveals traffic congestion, air pollution, accidents and fatalities which are the important issues for the human health, environment and the economy. For the solution of these problems, transport systems should be planned in order to reduce the use of motor vehicles. Therefore, by the choice of pedestrian and bicycle transportation which are the non-motorized modes of transport, motor vehicle traffic density on the roads can be reduced thus the human health, the environment and the economy can benefit from it.

In urban areas, walking and bicycle use for short trips are fastest and more efficient means of transport. Because of the motor vehicle is due consideration in transportation planning and the necessary road regulations are made accordingly, it is not always possible to travel by bicycle or on foot.  For this reason, the urban areas must be planned in accordance with the use of pedestrians and cyclists, thus transportation between two points are achieved and it is an important step in providing the benefits mentioned above.

Supporting the environmentally friendly modes of transport, especially the dissemination and effective use of pedestrian and bicycle transportation issues based on the idea of the 'sustainability' which is defined as using the resources efficiently while the needs of the present generation are met, the needs of future generations are satisfied without compromise and without the need for any changes are come to the fore on the world urban transport agenda. In this study, based on the principle of sustainability, the Netherlands example which is a successful example in terms of pedestrian and bicycle transportation network has been considered and the feasibility of this system on our country’s urban roads has examined.