Analitik Hiyerarşi Süreci ve Kalite Fonksiyon Göçerimi Yardımıyla Bakım Stratejisi Seçim


PERÇİN S., USTASÜLEYMAN T.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.11-26, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As a tool to translate customer requirements into technical requirements, the house of quality (HOQ) has become one of the most important techniques in quality function deployment (QFD). Recently, Analytic Hierarchy Process (AHP) approach has been proposed for prioritizing (weighting) the customer requirements in HOQ. Thus, the aim of this study is to explain how the integrated AHP and QFD approach should be used for selecting the best maintenance strategy. The proposed method is applied to the automobile service station and the total productive maintenance (TPM) is selected as the most appropriate maintenance strategy for this firm

Müşteri gereksinimlerinin teknik gereksinimlere dönüştürülmesini sağlayan bir araç olarak kalite evi, Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) yaklaşımındaki en önemli tekniklerden biri haline gelmiştir. Son zamanlarda, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yaklaşımının kalite evinde yer alan müşteri gereksinimlerinin öncelik değerlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılması önerilmektedir. Bu nedenle, çalışmanın amacı, bütünleşik AHS-KFG yaklaşımının en uygun bakım stratejisinin seçilmesi amacıyla nasıl birlikte kullanılabileceğini açıklamaktır. Önerilen model bir otomobil servis istasyonunda uygulanmış ve Toplam Verimli Bakım (TVB) bu firma için en uygun bakım stratejisi olarak seçilmiştir.