İş güvencesizliği algısının çalışanların kaygı düzeyleri üzerine etkisi Bir uygulama


Creative Commons License

Dursun S., Bayram N.

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.15, no.3, pp.20-27, 2013 (Peer-Reviewed Journal)