Çözünürlük Konusu İle İlgili Kavramlar Ne Düzeyde Anlaşılıyor?


Coştu B., Ayas A., Açıkkar E., ÇALIK M.

Boğaziçi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.13-28, 2007 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Boğaziçi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-28

Abstract

Learning concepts effectively is so important to form new knowledge in students’ mind. Learning of fundamental concepts by the students is an important factor to improve their knowledge in field of chemistry. Topic of solubility one of the important topic in field of chemistry contains some of these fundamental concepts in it. This study was made to determine students’ misconceptions and their success in this topic. To achieve the aim; a test, included 15 multiple-choices and 5 open-ended choices items, were developed. After the pilot studies were made on the 30 students, the test administered to 300 students from 32 secondary schools in different region of Turkey. From the collected data, it was founded out that the students had several mistakes and misconceptions about solutions, solutes, the factors affecting solubility, low freezing point, density of solutions, common ion influence, and solubility problems so on.

Kavramların etkili bir biçimde öğrenilmesi, öğrenci zihninde yeni bilgilerin yapılanmasında büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin kimya alanındaki bilgilerini geliştirmelerinde, temel kavramların doğru öğrenilmiş olması etkin bir faktördür. Bu temel kavramlardan bazıları kimyanın önemli konularından biri olan “çözünürlük” konusu içinde yer almaktadır. Sunulan çalışma, çözünürlük konusuna yönelik  öğrenci başarı düzeyleri ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; 15’i çoktan seçmeli ve 5’i açık uçlu sorudan oluşan bir test hazırlanmıştır. Hazırlanan testin pilot çalışması 30 öğrenci grubu üzerinde yapıldıktan sonra farklı il ve ilçelerde bulunan 32 lisede toplam 300 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen bulguların analiz sonuçlarına göre öğrencilerin; çözelti, çözünürlüğe etki eden faktörler, donma noktası düşmesi, çözeltilerin yoğunluğu, çözünürlüğe ortak iyon etkisi ve seçimli çöktürme hakkında bazı yanılgılarının olduğu belirlenmiştir.