Akçaağaç Yapraklı Üvez (Sorbus torminalis L. Crant.) ve Kuş Üvezi (Sorbus aucuparia L.) ‘nin Tohumla Üretiminde Farklı Ekim Ortamlarının Çimlenme Üzerindeki Etkileri


VAR M., Bekci B.

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Araştırma Dergisi, vol.1, pp.71-78, 2006 (Peer-Reviewed Journal)