Bütünleşik Kentsel Koruma ve Ekonomisi: Trabzon Kenti Örneği


ÖZEN TURAN S., Aydemir S.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, vol.2016, no.9, pp.83-101, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)