Kent Parklarının Evrensel Tasarım Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Ordu İli Örneği


BAYRAMOĞLU E. , ŞATIROĞLU E.

2 International Congress Architecture and Design, Çanakkale, 11 - 12 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri