Solakzâde Hemdemînin Fihrist-i Şâhânına Nazîrin Zeyli


KAÇAR M.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, vol.47, pp.29-45, 2009 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
  • Page Numbers: pp.29-45

Abstract

Fihrist-i Şâhân of Solakzâde Hemdemî comprises history of Otoman Sultan’s accession to the throne and important events from I. Osman’s periot to IV. Mehmet. At the Following terms, poets had been explaned sultans from IV. Mehmet to self term by way of appendix. The one of  these is Nazîr who poet of XVIII. Nazîr had been explaned Ottoman sultans and important events from IV. Mehmed to I. Abdülhamit at the his appendix that entreated this study.

İn this study, after we informed about fihrist-i Şâhân and his appendixes, we acquainted Nazîr’s appendix. At end of study, the transcript text is presented

XVII. yüzyıl tarihçilerinden olan Solakzâde Hemdemî’nin Osmanlı padişahlarının tahta çıkış tarihlerini ve dönemlerindeki önemli olayları anlatan eseri Fihrist-i Şâhân, başlangıçtan IV. Mehmet devrine kadarki dönemi kapsamaktadır. Sonraki dönemlerde de şâirler bu esere çeşitli zeyiller yaparak IV. Mehmet’ten kendi devirlerine kadar gelmiş olan padişahları anlatmışlardır. Bunlardan biri de 18. yüzyıl şâiri olan Nazîr’dir. Nazîr çalışmamıza konu olan zeylinde IV. Mehmet ile I. Abdülhamît arasındaki padişahların cülus tarihlerini ve zamanlarındaki önemli olayları anlatmıştır.

Bu çalışmada Fihrist-i Şâhân ve zeyilleri hakkında bilgi verildikten sonra, Nazîr’in zeyli tanıtılarak metin verilmiştir.