Düzgün Yayılı Yüklü Plakların Sayısal Yöntemlerle Yapılan Çözümlemelerinin Karşılaştırılması


Pul E., PUL S.

Mühendislik Bülteni (İMO Trabzon Şb.), vol.61, pp.13-16, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)