Prenatal kayıp yaşayan annelerin yaşadığı deneyimler


AYDIN R. , KÖRÜKCÜ Ö., KABUKCUOĞLU K.

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 22 - 24 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri