Reverse Mortgage and Risk Management in Reverse Mortgage Market


ABDİOĞLU H.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.5, pp.209-225, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Increased needs lead a development at new financial instruments. Mortgage Based Financing System; reverse mortgage, used at developed countries in a common way rather than developing countries, is a financial instrument occurred due to increasing needs. Reverse mortgage which is a regaining way of owned capital, attracts investors for its low credit risk. ‘House Rich’ and ‘Cash Poor’ old households, who are seeking satisfying their financial needs, use reverse mortgage. But application of reverse mortgage embedded some risks for the sides for this transaction.
Artan ihtiyaçlar beraberinde yeni finansal araçların geliştirilmesine neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde uygulaması son derece sınırlı olan ancak gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılan gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman sistemi; tersine mortgage artan ihtiyaçlar karşısında geliştirilmiş bir finansal araçtır. Tersine mortgage sahip olunan sermayenin bir tür geri kazanım yolu olup, düşük kredi riski ile yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Finansal ihtiyaçlarını karşılama amacında olan “konut zengini ancak nakit fakiri” yaşlı insanlar tersine mortgage’yi kullanmaktadırlar. Ancak tersine mortgage uygulaması işleme taraf olanlar açısından bir takım riskleri de bünyesinde barındırmaktadır.