Heterotopik Ossifikasyon Profilaksisi için Radyoterapi Sonuçları: Doğu Karadeniz Bölgesinden Tek Merkez Deneyimi


KANDAZ M., CANYILMAZ E., YÖNEY A.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey