SİYASAL ALANDA SOSYAL SORUMLULUK: GENÇLİK YAPILANMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME


Creative Commons License

DERELİ A. B. , CORUT H. , ÇOBAN A. N.

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.418

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.418

Özet

SİYASAL ALANDA SOSYAL SORUMLULUK: GENÇLİK YAPILANMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Toplumsal bir yükümlülük olarak tanımlanan sosyal sorumluluk kavramı işletmelerin ilgilendiği kadar siyasal aktörlerin ve siyasi partilerinde ilgilendikleri bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkilerin en temel yapı taşlarından biri olan sosyal sorumluluk faaliyetleri, siyasal partiler tarafından propagandalarını destekleyecek biçimde toplumu etkilemeye ve ikna etmeye yönelik olarak özellikle gençlik yapılanmaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 21. yüzyılda kitle iletişim araçlarında yaşanan sürekli ve hızlı gelişmeler günümüz toplumlarında bireylerin siyasi partilerden beklentilerini şekillendiren odak noktalarında keskin değişimlere neden olmuştur. Toplumsal sorunlara duyarlılığın artması ve etik sorumluluk anlayışının giderek yaygınlaşması değişen bu odak noktaları arasında yer almaktadır. Bu durum siyasi partilerin ve siyasal aktörlerin Johnson’ın (2003) işletmeler için ortaya koyduğu sosyal avukat rolünü siyasal alanda üstlenmelerini mecbur kılmıştır. Siyasal aktörler ve siyasi partiler seçmen bağlılığını arttırma, olumlu parti imajı oluşturma ve geliştirme, toplum odaklı parti kültürünü inşa etme, hedef kitlelerinin beklentilerini karşılama ve savunma mekanizması oluşturma, seçmen tabanını genişletme gibi amaçlarını gerçekleştirmek için gençlik yapılanmaları aracılığıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu çalışma Türkiye’de ve Almanya’da faaliyet gösteren siyasi partilere bağlı gençlik yapılanmalarının toplumsal sorunlara bakış açıları ve sosyal sorumluluk projelerini betimsel olarak analiz etmek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma, Türkiye ve Almanya’daki siyasal partilerin gençlik yapılanmalarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini sağlık, eğitim, çevre, kültür-sanat, spor ve toplumsal olmak üzere altı kategoride sınıflandırarak analiz etmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ikincil kaynak taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi Türkiye’de 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerinde en çok oy alan üç siyasi partinin gençlik yapılanmaları olan AK Gençlik, CHP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı ile Almanya’da 2017 yılında gerçekleştirilen federal meclis seçimlerinde parlamentoya giren üç siyasi partinin gençlik yapılanmaları olan Junge Union Deutschlands (CDU), JUSOS (SPD) ve Junge Alternative für Deutschland (AfD) olarak belirlenmiştir. Söz konusu gençlik yapılanmalarının sosyal sorumluluk faaliyetleri hem kendi aralarında hem de ülkeler bağlamında karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Keywords: Siyasi Partiler, Sosyal Sorumluluk, Sosyal Avukat ,Gençlik Yapılanmaları

Corresponding Author: Öğr. Gör. AYTAÇ BURAK DERELİ