Ormancılığımızda Kullanılması Gereken Koruyucu Elbise ve Ekipmanların Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Standartları Açısından Değerlendirilmesi


ACAR H. H., Topalak Ö., EROĞLU H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, vol.1, pp.121-133, 2002 (Scopus)