Umut Teorisi ve Spor


ŞAHİN M., Çelik A., ŞAM C. T.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.16, no.4, pp.29-36, 2014 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-36
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Hope is a phenomenon which affected human beings since old ages. Snyder who carried out remarkable studies in this field, described hope as a thinking method comprises elements of generating specific strategies for certain purposes (Pathway) and provision of necessary motivational energy for reaching out to those strategies (agency). There are many disciplines in the 21st century that benefitted from the hope theory. Sports psychology is one of those disciplines. Literature of hope theory and sports psychology supports each other in terms of motivation for success, generating goals and developing successful strategies. However, hope theory is a new field for sports psychology. One of the accepted advantages of hope theory in sports psychology is that it creates a bond between coaches and sports researchers. Coaches and researchers unite at a point for revealing successful athletes. As a result of this study, importance of planning strategies for aims of people who do regular sports (pathway) and provision of required motivation for applying those strategies revealed. At the final section of the study some recommendations are made for future studies. 

Umut, çok eski çağlardan beri insanlığı etkileyen bir olgudur. Bu alanda önemli çalışmalar yapan Snyder umudu, içerisinde amaca yönelik özel stratejiler oluşturma (Pathway) ve bu stratejilere ulaşmak için gerekli motivasyonel enerjinin sağlanması (agency) unsurlarını içeren bir düşünme yöntemi olarak tanımlamıştır. Umut teorisinin 21.yüzyılda yararlanıldığı birçok disiplin vardır. Bunlardan birisi de spor psikolojisidir. Umut teorisi ve spor psikolojisi literatürü başarı motivasyonu, amaç oluşturma ve başarılı stratejiler geliştirme noktalarında birbirlerini desteklemektedirler. Bununla beraber, umut teorisi spor psikolojisi için yeni bir alandır. Umut teorisinin spor psikolojisinde de kabul gören bir avantajı antrenörler ve spor araştırmacıları arasında bir bağ kurmasıdır. İkisi de başarılı sporcular ortaya çıkarma noktasında birleşmektedir. Sonuç olarak, bu araştırma ile umut teorisinin düzenli spor yapan bireylerin amaçlarına yönelik strateji planlamak (pathway) ve bu stratejiyi uygulamak için gerekli motivasyonu sağlamanın (agency) önemi ortaya konmuştur. Araştırmanın son bölümünde gelecekte yapılacak çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.