4. MADDE KAPSAMINDA 1b BENDİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK YAYIN (KENTSEL TASARIMDA ESNEKLİK VE ADAPTASYON: KENTSEL MEYDANSENARYOLARI ÜRETİMİ)


ALPAK E. M., DÜZENLİ T.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.16, pp.16-22, 2018 (Peer-Reviewed Journal)