AÇIK MEKÂNLARIN ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: ALGISAL, FİZİKSEL VE SOSYAL FAKTÖRLER


ALPAK E. M. , MUMCU S. , YILMAZ S.

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text