Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi:Türkiye İçin Bir Endeks Önerisi


Al İ.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.112-124, 2019 (Peer-Reviewed Journal)