Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcereleri İçin Yöresel (Yalnızçam ve Uğurlu Orman İşletme Şeflikleri) Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi


ercanlı i., Keles S., sivrikaya f., çakır g., Günlü A., KARAHALİL U., ...More

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.78-101, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, a variable density yield table is developed for Scots Pine (Pinus sylvestris
L.) stands in Yalnızçam and Uğurlu Central State Forest Enterprises, Göle Forest Enterprise
Directorate, Erzurum Forest Region Directorate. In order to achieve this, 358 sample plots
taken from stands on varying age, site index and density degree. Using these data obtained
from this sample plots, regression equations predicting growth components of main stand,
e.g. stand volume and basal area, constructed as functions of stand age, site index, and
density index. The best fitted equation was stand volume (R2=0.903), and subsequently
stand basal area (R2=0.751), number of tree (R2=0.603), mean diameter (R2=0.553), and
mean height (R2=0.501). The relationships between main and removed Scots pine stands
attributes and stand age, site index and density index is statistical significant and agreement
with known rules and laws.
Bu çalısmada Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Göle Orman Dsletme Müdürlüğü’ne
bağlı Yalnızçam ve Uğurlu Orman Dsletme Sefliği sınırları içerisinde yer alan sarıçam
mescereleri (Pinus sylvestris L.) için sıklığa bağlı yöresel hasılat tablosu düzenlenmistir. Bu
amaçla değisik yas, bonitet endeksi ve sıklık derecelerine sahip Sarıçam mesçerelerinden
358 deneme alanı alınmıstır. Bu deneme alanlarından sağlanan veriler kullanılarak; mescere
yası, bonitet endeksi ve sıklık derecesinin fonksiyonu olarak, mescere hacmi, ağaç sayısı,
göğüs yüzeyi, orta çap ve orta boy gibi asli (kalan) mescere özelliklerini tahmin eden
regresyon denklemleri gelistirilmistir. Bu regresyon denklemleri arasında en yüksek
iliskiyi; mescere hacmi (R2=0.910), daha sonra sırasıyla mescere göğüs yüzeyi (R2=0.791),
ağaç sayısı (R2=0.694), orta çap (R2=0.601) ve orta boy (R2=0.531) vermistir. Sarıçam’ın
kalan ve ayrılan mescereye ait özelliklerinin mescere yası, bonitet endeksi ve sıklık derecesi
arasındaki iliskiler, istatistiksel olarak anlamlı ve büyüme yasaları ile uyumludur.