Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları Literatür İncelemesi


GENÇ M. C., BERBER M.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 2011 (Peer-Reviewed Journal)