KALSİYUM KARBONATIN SELÜLOZİK LİFLERLE ETKİLEŞİMİNİN ARTIRILMASI


Canbolat D., Ondaral M., Çakar K., Hezer E., Özcan Ş. E., Ondaral S.

IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 6 - 09 December 2021, pp.50

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.50
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmada, selülozik liflerin çok fazla tüketildiği kâğıt endüstrisinde dolgu maddesinin kullanım miktarını artırarak lifsel kaynakların tüketiminin azaltılması konu edilmiştir. Nişasta/stearik asit ile kalsiyum karbonat yüzeyinin modifiyesi partikül yüzeylerinin lif yüzeyindeki hidroksil gruplarıyla uyumluluğunun artırılması için kullanılmıştır. NiĢasta moleküllerindeki hidroksil gruplarına ilaveten katyonik gruplara sahip olması modifiye edilmiş kalsiyum karbonat partiküllerinin selülozik liflere ve kâğıt üretiminde kullanılacak iyonik diğer kimyasallarla etkileşimini kolaylaştıracaktır. Böylece, inorganik partiküllerin lif/lif ara yüzeyinde meydana gelen bağ sayısındaki düşmelerin önüne geçilerek kalsiyum karbonat kullanımı ile ortaya çıkacak direnç kayıpları azaltılması hedeflenmiştir. Temizlik kâğıdı üretiminde dolgu maddesi kullanımı hedeflenerek 5 Kalsiyum karbonat kullanımı gerçekleştirilmiştir. Dolgu maddesi tutunumu, dolgu maddesinin kimyasındaki ve iyonitesindeki değişim, boyut ve üretilen kâğıtların kopma mukavemetindeki değişimler incelenmiştir. Retansiyon değerleri incelendiğinde modifikasyondan sonra kalsiyum karbonat partiküllerinin liflere tutunumunun artığı ve ilave edilen retansiyon kimyasalları ile bu değerlerin daha ileriye çekildiği görülmüştür. Bununla birlikte, modifikasyon işleminden sonra kalsiyum karbonat kullanımının kâğıt kopma mukavemetine pozitif etkisi belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kâğıt üretimi, kâğıt hamuru, dolgu maddesi