Artvin ilinde doğal çevrenin kent kimliğine etkileri


Turgut H. , Yavuz Özalp A., Tırnakçı A.

Türkiye Ormancılık Dergisi , vol.13, no.2, pp.172-180, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Türkiye Ormancılık Dergisi
  • Page Numbers: pp.172-180

Abstract

Son yıllarda kent tasarımlarında teknolojinin ön plana çıkmasına paralel olarak yeni yapılanmalar gözlenmektedir. Kentler; sosyal dokuyla ilintili olarak modellenmekte ve dönüşüm projeleri ile farklı kimlikler kazandırılmakta veya kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bazen tek tip kentlerin karşımıza çıktığı bu çalışmalarda kentsel dokuyu oluşturan çevre bileşenlerinin doğru okunamamasından dolayı, kentler kimliksizleşmekte ve özgünlüğünü yitirmektedir. Yapılan bu çalışmada özgün kentsel yapısıyla karşımıza çıkan Artvin ili örnek olarak ele alınmış ve çevre bileşenlerinin kent profili üzerindeki etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kent kimliğine etki eden etmenler, topoğrafya, iklim, bitki örtüsü, fauna, jeolojik ve jeomorfolojik durum ve su varlığı Artvin kenti örneğinde incelenmiştir. Sonuç olarak Artvin ili doğal çevresinin, kentsel kimlik açısından kentin özgün değer kazanmasında etkili olduğu ve göğe yakın topraklar, merdivenler şehri, yeşil Artvin gibi adlarla özdeşleşmesine neden olduğu tespit edilmiştir.