SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA PERMAKÜLTÜR DİSİPLİNİN UYGULANDIĞI EKOLOJİK KÖY VE ÇİFTLİKLERİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: PASTORAL VADİ ÖRNEĞİ


İLHAN NAS T. , GURLAŞ F.

KARADENİZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 23 - 25 Ağustos 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri