The effect of the use of Dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU) chemical in MDF production on the board properties https://turkce-ingilizce.cumleceviri.gen.tr/ceviri4/1610465-mdf-uretiminde-dimetiloldihidroksietilenure-dmdheu-kimyasali-kullaniminin-levha-ozelliklerine-etkisi


Ondaral M., Usta M., Ondaral S.

Ormancılık Araştırma Dergisi, vol.9, no.Özel sayı, pp.329-335, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: Özel sayı
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17568/ogmoad.1094949
  • Journal Name: Ormancılık Araştırma Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.329-335
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Since wood-based boards are hydrophilic materials, they should be treated with chemical substances that give hydrophobic properties during production. In this study, it was aimed to investigate the effects of board density and different ways of adding the chemical on the mechanical and physical properties of the board during board production by using dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU), which is a cross-linking water-repellent resin chemical. Melamine urea formaldehyde resin (1.16 mol, 5% melamine added), ammonium chloride as a hardener, and 2.2% DMDHEU chemical were used in the production of the board. The DMDHEU chemical was added to the fiber in three different ways during the gluing process: before resin (BR), after resin (AR) and together with resin (TR). It was determined that the water absorption and thickness swelling values of the boards produced with the addition of the DMDHEU chemical were lower than the control board. It has been determined that the water absorption and thickness swelling values tend to decrease with the increase in the density values of the produced boards. Although improvements were obtained in the mechanical properties of the boards with the increase of the board density, the best results have been obtained in the addition of the chemical to TS, especially in the bending (43.78 N/mm2 ) and tensile strength values (1.78 N/mm2 ).

Keywords: MDF, water-repellency, DMDHEU, mechanic properties, water absorption, thickness swelling

Odun esaslı levhaların hidrofilik malzeme olmalarından dolayı üretimleri sırasında hidrofob özellik kazandıran kimyasal maddeler ile muamele edilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, orta yoğunluklu lif levha üretiminde çapraz bağlayıcı su itici reçine kimyasalı olan Dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) kimyasalı kullanılarak, levha yoğunluğunun ve levha üretim sırasında kimyasalın life farklı ilave edilme şeklinin, levhanın mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine etkilerininin araştırılması amaçlanmıştır. Levha üretiminde Melamin Üre Formaldehit tutkalı (1,16 mol, %5 melamin katkılı), sertleştirici olarak amonyum klorür ve %2,2 oranında DMDHEU kimyasalı kullanılmıştır. DMDHEU kimyasalı lifin tutkallama işleminde life tutkallama öncesi (TÖ), tutkallama sonrası (TS) ve tutkal ile birlikte (TB) olmak üzere üç farklı şekilde ilave edilmiştir. DMDHEU kimyasalının ilavesi ile üretilen levhaların su alma ve şişme değerleri kontrol levhasına göre daha düşük olarak bulunmuştur. Üretilen levhaların yoğunluk değerlerinin artması ile su alma ve kalınlığına şişme değerlerinin azalma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Levhaların mekanik özelliklerinde levha yoğunluğunun artması ile iyileşmeler elde edilmekle birlikte kimyasalın TS ilavesinde ise özellikle eğilme (43,78 N/mm2 ) ve çekme direnci (1,78 N/mm2 ) değerlerinde en iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: MDF, su iticilik, DMDHEU, mekanik özellikler, su alma, kalınlığına şişme