Türkiye'nin Balkanlar Siyaseti, Türkiye Bulgaristan İlişkileri


Creative Commons License

Güntay V.

in: Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti (Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu), Yürür P,Özkan A., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.91-129, 2016

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.91-129
  • Editors: Yürür P,Özkan A., Editor

Abstract

Türkiye, komşu ülkelerle olan ilişkilerinde hem askeri hem de politik olarak, tam anlamıyla istikrarı sağlayamamış olan ülkelerden birisidir. Özellikle II. Dünya Savaşı süreci ve sonrasında yaşanan Soğuk Savaş, aynı zamanda bu dönemi bitiren milat olan 1990 ve sonrası yaşanan süreç Balkan ölçeğinde de bu tezi destekler niteliktedir. İstikrarın ve güvenin oluşmasını zorlayan en önemli etken ise bölge coğrafyasının kendine has niteliğidir. Balkan coğrafyasını zorlayan bu unsur, sahip olduğu tarihin derinliği ile Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerinde de kendini hissettirmektedir. Her ne kadar bulunulan coğrafya bu şartları zorlasa da özellikle 1990 sonrası dönem, ilişkileri bambaşka bir boyuta sürüklemiştir. İkili ilişkilerdeki değişim 1989 yılında Jivkov rejiminin yıkılmasıyla beraber azınlıklar konusunun da gidişatını değiştirmiştir. Türkiye-Bulgaristan ilişkilerindeki süreç Bulgaristan’ın 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olması ve Türkiye’nin bu birliğe üyelik süreciyle beraber farklı bir boyut kazanmıştır. Çalışmanın bu bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra en sade şekliyle Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinden bahsedilecek, bu süreçten günümüze Bulgaristan’daki azınlıklar sorunu ele alınacak ve ardından Soğuk Savaş’ın da bitimiyle siyasi ilişkiler Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye üçgeninde değerlendirilecektir.