Global Financial Reflections of COVID-19 and the New Wealth Tax Discussions


Rakıcı C., Aktuğ M.

in: COVID-19 GENEL SALGIN SÜRECİNİN SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ, Hasan Çebi BAL, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.157-186, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.157-186
  • Editors: Hasan Çebi BAL, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The COVID-19 pandemic, which has affected the whole world in a short time,

has created an atmosphere of great depression and crisis within the global

economy. During the pandemic, social distance measures implemented to reduce

the spreading of the virus disrupted the structure of supply and demand in the

economy, causing the crisis to deepen. The deterioration of economic life has

increased job and income losses and caused global poverty to rise rapidly. On the

other hand, the incessant increase in the wealth of the wealthiest during the

pandemic has led to the deepening of the gap between the rich and the poor and

further worsening balance in income distribution. Additionally, countries’ budget

balances have worsened due to the economic disruption, the increase in

government expenditures to eliminate the effects of the crisis, and the abandoned

or postponed public receivables. During this time, new wealth tax proposals have

been put forward in various countries to balance the budget and improve balance

in income distribution. In a way, some of these taxes, which have the

characteristics of a fiscal balance tax and directly target wealth, are considered to

be temporary or one-off, while others are considered to be permanent.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını küresel ekonomi

üzerinde büyük bir baskı ve kriz havası ortaya çıkarmıştır. Salgın sürecinde, virüsün

bulaşıcılığını azaltmak için uygulanan sosyal mesafe tedbirleri ekonomideki

arz ve talep yapısını bozarak krizin derinleşmesine neden olmuştur. Ekonomik hayatın

işleyişinin bozulması iş ve gelir kayıplarını artırarak küresel yoksulluk rakamlarının

hızla yükselmesine sebebiyet vermiştir. Diğer taraftan salgın döneminde

varlıklı kişilerin servetlerinin sürekli artış göstermesi, zengin ile fakir arasındaki

uçurumun derinleşmesine ve gelir dağılımında adaletin daha da bozulmasına yol

açmıştır. Ayrıca ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama nedeniyle kamu gelirleri

azalmış, buna karşılık krizin etkilerinin ortadan kaldırılması için yapılan kamu

harcamaları ve vazgeçilen kamu alacakları nedeniyle ülkelerin bütçe dengeleri

bozulmuştur. Bu süreçte dünyanın çeşitli bölgelerinde, bütçe dengesini düzeltmek

ve gelir dağılımında adaleti iyileştirmek için yeni servet vergisi önerileri ortaya

atılmaya başlanmıştır. Bir bakıma mali denge vergisi niteliği taşıyan ve serveti

doğrudan hedef alan bu vergi önerilerinin bazıları geçici veya tek seferlik iken

bazılarının sürekli olması planlanmaktadır.