N2S2O2 Türü makrosiklik grup taşıyan 18 üyeli yeni E E dioksim metal komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu


AĞIN F. , SAĞLAM M. B. , KANTEKİN H.

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Turkey, 19 - 22 May 2009, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47