Ethnobotanıcal And Ethnomedıcınal Studıes On The Vıllages Of Akkuş Dıstrıct (Ordu, Turkey)


BADEM M. , ÖZGEN U. , ŞENER S. Ö. , KORKMAZ N. , SEVGİ S. , AKKAYA Ş., ...Daha Fazla

3rd International Conference on Natural Products Utilization, 18 - 21 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri