GEMİLERDE KOROZYON VE KOROZYONLA MÜCADELE


Boran M.

4. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 03 December 2023, pp.217

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.217
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Korozyon metal veya alaşımların içinde bulundukları ortam nedeni ile özünde elektrokimyasal bir tepkime sonucu,
yüzeylerinden başlayarak aşınmasına, faz değiştirmesine ya da özelliklerini yitirmesine denir. Rafine bir metali
kimyasal olarak daha kararlı bir okside dönüştüren korozyon malzemelerin kimyasal veya elektrokimyasal
reaksiyonlarla zaman içerisinde bozulmasıdır. Metallerin korozyonu sonucunda önemli sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Korozyon metalden imal edilen birçok malzemenin ekonomik ömrünü azaltmakta ve önemli kayıplara
sebebiyet vermektedir. Günümüzde bütün metal endüstrilerinde olduğu gibi çelik tekne yapımında da korozyonun
önemli derecede olumsuz etkisi olduğu görülmektedir. Gemi yapılarının ve ekipmanlarının korozyonu, toplam
korozyon kayıplarının önemli bir bölümünü oluşturur, bu nedenle, gemi inşa işletmeleri korozyon önleyici malzeme
ve araçlar sağlayarak bu sorunu önleme çabası içerisindedirler. Gemiler çeşitli korozyon tiplerine maruz
kalmaktadır. Gemilerin korozyondan korunma yöntemleri, gemi tipine ve geminin çevresindeki ortama bağlı olarak
değişmektedir. Gemilerde genellikle tekne, pervane, deniz suyu devreleri, ısı değiştirgeçleri, buhar türbinleri,
makine yatakları, ambar ve tanklar ile diğer bazı kısımlar korozyona uğramaktadır. Gemilerin korozyona karşı
korunmasında uygun malzeme seçimi ve yapı özelliklerinin geliştirilmesi önemli rol oynamaktadır. Gemilerde
korozyonu önlemek için genelde iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar metal yüzeylerinin organik bir kaplama yani
boya ile kaplanması ve katodik korumadır. Katodik koruma, korozyonla mücadelede uygulanması gereken önemli
ve etkin yöntemlerden biri olup korunması istenilen metalin bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirilmesi
suretiyle metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir. Bu koruma yöntemi deniz araçlarında önemli
avantajlar sağlamaktadır. Korozyonu önlemek için, metal yüzeydeki aktif bölgeler, başka bir kaynaktan, genellikle
yüzeye bağlı veya yüzeye yakın galvanik anotlardan elektronlar sağlanarak pasif bölgelere dönüştürülür. Çinko,
magnezyum ve alüminyum anot olarak kullanılır. Gemilerin korozyona karşı korunmasında dış akım kaynaklı
katodik koruma ile galvanik anotlu katodik koruma yöntemleri kullanılmaktadır.