6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun Uygulanması Kapsamında Personel Devrinde Yaşanan Sorunlar: Trabzon İli Örneği


UZUN A.

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.3, no.2, pp.415-426, 2020 (Peer-Reviewed Journal)