Composition of Anatolian Population and Formation of "Turkish Nation" In The Light of Demographic Data


Creative Commons License

ALPTEKİN M. Y.

in: Turkey, Looking Behind and Before Selected Articles, William H. Taylor, Editor, Agp Research, London, pp.264-273, 2016

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Agp Research
  • City: London
  • Page Numbers: pp.264-273
  • Editors: William H. Taylor, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

According to researchers who explore mass migrations from Ottoman geography to Anatolia, among 5 to 7 million Ottoman population migrated to Anadolu within the period roughly from 1829 continuing to post Turkish War of Independence era. The absolute amount of this population were Muslims, a significant amount were Sons Of The Conquerors (Evladı Fatihan), half of them were the population whose ethnicity were not Turks as well, but who are “Turkicized” by means of Islamification and living under Ottoman administration throughout centuries. All of the incomers were involved in the first group; various Oghuz tribes were in the second group; Bosniaks, Albanians, Pomaks, Circassians, Abkhazians, Chechens and other Balkan and Caucasian people were involved in the third group as well.

 

In the first census made in 1927, population of the country was roughly 14 million. Even if these 5 to 7 million immigrants’ natural increase of  population is excluded, it can be detected that at least half of  this 14 million population were composed of Ottoman Empire’s subjects  at its periphery. Thereby, the population of new Turkish State was a compacted, condensed composition of old Turkish (Ottoman) State’s Muslim population. Today, the phenomenon which is named as “Turkish Nation” is the work of this composition.

 

Along with surveys conducted with 400 students and in depth interviews conducted with 100 students from Karadeniz Technical University, a Trabzon region microfilm of this “composition” is revealed.  Three basic data are emphasized: 1- Immigration frequency of Anatolian and Trabzon population, 2-  Migratory routes in the last century and 3- Demographic data on ethnicity, religion and exterritorial marriages are tried to be exposed.

Keywords: Ottoman Population, The composition of Anatolian Turkish Population, Formation of Turkish Nation on Anatolian Geography, Immigrations and Ethnic Formations

Osmanlı Coğrafyasından Anadolu’ya gerçekleşen kitlesel göçleri araştıranlara göre, kabaca 1829 yılından Kurtuluş Savaşı sonrasına kadar devam eden süreçte Anadolu’ya 5-7 milyon civarı Osmanlı nüfusu naklolmuştur. Bu nüfusun tamamı Müslüman, önemli bir kısmı Evladı Fatihan, yarısı kadarı da etnik menşe itibariyle Türk olmayan ama Müslümanlaşmak, Osmanlı idaresinde yüzyıllarca yaşamak suretiyle “Türkleşen” nüfustu. Gelenlerin tamamı birinci grupta; Çeşitli Oğuz boyları ikinci grupta; Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Çerkezler, Aphazlar, Çeçenler ve diğer Balkan ve Kafkas halkları da üçüncü grupta yer alıyordu.

1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında ülkenin nüfusu kabaca 14 milyon çıkmıştı. Söz konusu 5-7 milyon muhacirin doğal nüfus artışını hesaba katmasak bile, 14 milyonluk nüfusun en az yarısını, Osmanlı Devletinin çeperdeki vatandaşlarının oluşturduğunu saptayabiliriz. Dolayısıyla yeni Türk Devletinin nüfusu, eski Türk (Osmanlı) Devletinin Müslüman nüfusunun sıkıştırılmış, yoğunlaştırılmış bir bileşimiydi. Bugün “Türk Milleti” dediğimiz olgu bu bileşimin eseridir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden 400 kişiyle yaptığımız anket ve 100 kişiyle yaptığımız derinlemesine mülakatlarla söz konusu bu ‘oluşum’un Trabzon yerelindeki mikrofilmi çıkarıldı. Üç temel veri üzerinde duruldu: 1-Anadolu ve Trabzon nüfusunun göç etme sıklığı, 2-Son bir asırdaki göç yolları ve 3-Etnik köken, din ve bölge-dışı evliliklerin demografik dökümü serimlenmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Nüfusu, Anadolu Türk Nüfusunun Bileşimi, Anadolu Coğrafyasında Türk Milleti’nin Oluşumu, Göçler ve Etnik Oluşumlar.