Production of 3d Mountain Bike (Cross-Country) Track Maps with Geographic Information Systems (Gis) : Artvin-Yusufeli Sample


BEKTAŞ F. , KURAL B. , ERBAŞ Y. S. , NİŞANCİ R.

International Journal of Science Culture and Sport, ss.163-171, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: International Journal of Science Culture and Sport
  • Sayfa Sayıları: ss.163-171

Özet

Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarından en yaygını olan ArcGIS 10 programı kullanılarak dağ bisikleti parkurlarının 3D (3 Boyutlu) haritalarının üretilmesini kapsamaktadır. Çalışma, Dağ bisikleti arazi sürüşlerinin çok yapıldığı Artvin ili Yusufeli ilçesinin sınırları içerisinde yürütülmüştür. Çalışma, “Yusufeli Köylere Hizmet Götürme Birliği” ve “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı” tarafından desteklenen projeden elde edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmış, veri analizinde ise içerik analizi uygulanmıştır. Proje çalışmasında, belirlenen dağ bisikleti parkurlarının tüm konumsal verileri GPS yardımıyla toplanmış ve CBS araçları kullanılarak sayısal veri tabanına aktarılmıştır. Daha sonra alanın uydu görüntüleri satın alınarak rektifikasyon işlemi yapılmıştır. Rektifiye edilen görüntü ile dağ bisikleti rotaları çakıştırılarak bölgelerin haritaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda, dağ bisikleti parkurlarının CBS’ ye atılması ve veri tabanına isim, konum ve zorluk dereceleri bilgilerinin işlenmesi ile Yusufeli ilçesinin bir Dağ Bisikleti Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bu parkurların CBS ile üretilmesi, dağ bisikleti yapılması planlanan güzergâhların, kml, kmz formatında Google Earth programına veya GPS de kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca parkur güzergâhlarının, 3 boyutlu görüntülenmesi elde edilmiştir. Sayısal ve konuma dayalı olan bu çalışma ilerde yapılacak bir bilgi sistemi ile dağ bisikleti rotalarını sınıflandırma, sorgulama ve analiz etme gibi işlemleri kolaylaştıracağı düşünülmektedir. This study covers the production of 3D maps of mountain bike tracks in which the most common ArcGIS 10 program of Geographic Information System (GIS) software was used. This study was carried out within the boundaries of Artvin Yusufeli where the mountain bike terrain driving is mostly done. The study was obtained and supported by “Yusufeli Union of Village Delivery Service” and “Eastern Black Sea Development Agency”. In this study, “case study design” which is one of the qualitative research techniques was used, but in data analysis “the content analysis” was performed. During the project work, all of the spatial data of determined mountain bike tracks were collected with GPS and transferred to the digital database by using GIS. Then the satellite views of the area were purchased and the rectification process was conducted. The regions were mapped by superposing the rebored views and mountain bike routes. At the end of the study, by entering the mountain bike tracks to the GIS and posting its name, location and difficulty levels, a Mountain Bike Information System of Yusufeli was developed. As these tracks were produced by GIS, it provided to use the planned routes of mountain biking at Google Earth program in klm, kmz format or GPS. Furthermore the track routes’ 3D images were obtained. With this digital and location based study, it is expected to catalyse the classification, examination and analysing the mountain bike routes with an information system to be done in the future.