Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerin tanıtımı


Creative Commons License

Ömeroğlu E., YURT Ö., Büyüköztürk Ş., Aydoğan Y., Çakan M., Kılıç Çakmak E., ...More

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.74-83, 2015 (Peer-Reviewed Journal)