İnşaat Sektörü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Analiz


Bayrak İ. C., Telatar O. M.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.3, pp.1283-1297, 2021 (Peer-Reviewed Journal)