H6-II Type Inverter and Modulation Technique


Türkmen P., Özkop E.

5th International Congress on Engineering and Technology Management, İstanbul, Turkey, 24 - 25 April 2021, pp.62-67

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62-67
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma sinüsoidal darbe genişlik modülasyon (SDGM) ve üçüncü harmonik eklemeli darbe genişlik modülasyonu (ÜHEDGM) modülasyon tekniklerinin şebekeden bağımsız tek fazlı transformatörsüz H6-II tipi evirici kontrolü için performans değerlendirmesini sunmaktadır. Sistem temelde DA kaynağı, H6-II tipi evirici, filtre ve yük bileşenlerinden oluşmaktadır. Evirici çıkışı filtre türü olarak yaygın kullanama sahip L, LC ve LCLfiltre yapılarından LCL filtre seçilmiş ve test edilen SDGM ve ÜHEDGM teknikleri, bir adet taşıyıcı işareti ve aralarında faz farkı olan iki adet modülasyon işareti kullanılarak tasarlanmıştır. Çeşitli taşıyıcı işaret türlerinin (sağa ve sola yatık testere ve üçgen) modülasyon teknikleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Modülasyon tekniklerinin evirici verimi (Normal, Avrupa ve Kaliforniya verimi), aktif evirici giriş ve çıkış güçleri ve toplam harmonik bozulma (THB) miktarını ve akım ve gerilim dalga şekillerini nasıl değiştirdiği gözlemlenmiştir.

Şebeke bağlantısız tek fazlı transformatörsüz H6-II tipi eviricide SDGM tekniğinin kullanımının çıkıştaki yük akımında oluşan THB'nin iyileştirilmesinde pozitif etkisi olduğu ve yük akımı THB değerinin IEEE Std. 1547-2018 standardında belirtilenden daha küçük olduğu ve ayrıca tek fazlı sistemden ÜHEDGM tekniğini uygulanması ile çıkış gerilim dalga şekilde üçüncü harmonik bileşeni yok edemediği ve dalga şeklini sinüsoidal biçimden uzaklaştırdığı, buna rağmen çıkış geriliminin genliğini SDGM tekniği kullan H6-II tipi eviriciye göre daha da büyüttüğü tespit edilmiştir.

Bu çalışma sinüsoidal darbe genişlik modülasyon (SDGM) ve üçüncü harmonik eklemeli darbe genişlik modülasyonu (ÜHEDGM) modülasyon tekniklerinin şebekeden bağımsız tek fazlı transformatörsüz H6-II tipi evirici kontrolü için performans değerlendirmesini sunmaktadır. Sistem temelde DA kaynağı, H6-II tipi evirici, filtre ve yük bileşenlerinden oluşmaktadır. Evirici çıkışı filtre türü olarak yaygın kullanama sahip L, LC ve LCLfiltre yapılarından LCL filtre seçilmiş ve test edilen SDGM ve ÜHEDGM teknikleri, bir adet taşıyıcı işareti ve aralarında  faz farkı olan iki adet modülasyon işareti kullanılarak tasarlanmıştır. Çeşitli taşıyıcı işaret türlerinin (sağa ve sola yatık testere ve üçgen) modülasyon teknikleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Modülasyon tekniklerinin evirici verimi (Normal, Avrupa ve Kaliforniya verimi), aktif evirici giriş ve çıkış güçleri ve toplam harmonik bozulma (THB) miktarını ve akım ve gerilim dalga şekillerini nasıl değiştirdiği gözlemlenmiştir.

Şebeke bağlantısız tek fazlı transformatörsüz H6-II tipi eviricide SDGM tekniğinin kullanımının çıkıştaki yük akımında oluşan THB'nin iyileştirilmesinde pozitif etkisi olduğu ve yük akımı THB değerinin IEEE Std. 1547-2018 standardında belirtilenden daha küçük olduğu ve ayrıca tek fazlı sistemden ÜHEDGM tekniğini uygulanması ile çıkış gerilim dalga şekilde üçüncü harmonik bileşeni yok edemediği ve dalga şeklini sinüsoidal biçimden uzaklaştırdığı, buna rağmen çıkış geriliminin genliğini SDGM tekniği kullan H6-II tipi eviriciye göre daha da büyüttüğü tespit edilmiştir.