The Localization of Deleted Frames in the Forged Videos Sahte Videolarda Silinen Cerceve Konumu Tespiti


Bozkurt I., Ulutaş G.

28th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2020, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 October 2020 identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume:
  • Doi Number: 10.1109/siu49456.2020.9302081
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

© 2020 IEEE.The manipulation processes made by deleting frames on videos are the fastest and laborless method of video forgery. The process of misleading people is done by cutting the frames of the scene or object to be hidden from the related video. With this study, designing a fast-running algorithm to detect in which location the frame deletion forgery is aimed for localization the forgery location. The test of the algorithm's resistance against different compression formats and different compression qualities was carried out. Frame deletion forgeries were performed in random sizes and locations on the videos obtained from SULFA and TRACE LIBRARY databases which used frequently in the literature. Forgery location was detected with 100% accuracy at uncompressed videos. In MPEG4 and H264 compressed videos, accuracies are %85 and %90 respectively. Average processing time is 0.0007 second for frame. Experimental results show that the proposed method can detect the forgery location with high accuracy.
Videolar üzerinde silme işlemi ile yapılan değişim, yapılabilecek en hızlı ve en kolay sahtecilik yöntemidir. Kişileri yanıltma işlemi saklanacak sahneye veya nesneye ait çerçevelerin ilgili videodan kesilmesi ile gerçekleştirilir. Bu çalışma ile silme sahteciliğinin hangi konumda yapıldığının tespiti için hızlı çalışan bir algoritma tasarlanması amaçlanmıştır. Algoritmanın farklı sıkıştırma formatlarında ve farklı sıkıştırma kalitelerine karşı dayanıklılığının testi gerçekleştirilmiştir. Çerçeve silme sahtecilikleri rastgele boyutlarda ve konumlarda, literatürde sıklıkla kullanılan SULFA ve TRACE LİBRARY veri tabanlarından elde edilen videolar üzerinde yapılmıştır. Sahtecilik yapılan çerçeve konumu sıkıştırılmamış videolarda %100 doğruluk ile belirlenmiştir. MPEG ve H264 sıkıştırılmış videolarda doğruluk sırasıyla %85 ve %90’dır. İşlem süresi çerçeve başına ortalama 0.0007 saniyedir. Deneysel sonuçlar önerilen yöntemin sahtecilik konumunu yüksek başarı ile tespit edebildiğini göstermektedir.