Osmanlı Devletinde Feshane-i Amire ve Muhasebe İşlemleri


Köse İ., Abdioğlu H.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.özel sayı, pp.65-88, 2021 (Peer-Reviewed Journal)