İSTİNAT DUVARLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME TABANLI ALGORİTMAYLA OPTİMUM TASARIMI


ÖZTÜRK H. T.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, pp.813-822

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.813-822
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

As material and labor costs due to limited resources are increasing, engineers should optimize the cost and weight of structures along with its performance. The main purpose of this study is to optimize cost or weight of RC cantilever retaining walls using Teaching & Learning Based Optimization Algorithm. For this purpose firstly, mathematical expressions of objective function, design variables and constraints for the design of shallow tunnels limiters are determined, using this expressions, optimum cost or weight of a retaining wall in literature was designed, and the results obtained are compared with the results obtained from another study in which Artificial Bee Colony Algorithm and Cuckoo Search Algorithm was used. As a consequence, it is concluded that Teaching & Learning Based Optimization Algorithm can be used optimization of a cantilever RC retaining walls.

Gittikçe artan malzeme ve işçilik maliyetleri buna karşın kaynakların sınırlı olması nedeniyle, inşaat mühendislerinin yapı başarımlarının yeterli olmasını sağlarken maliyeti ve/veya ağırlıklarını optimum düzeyde olmasını sağlamaları da gerekmektedir. Durum böyle olunca bu çalışmanın temel amacı da, betonarme konsol istinat duvarlarının başarımlarının minimum maliyetle yada minimum ağırlıkla sağlanmasını Öğretme ve Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritmasıyla gerçekleştirmekten ibarettir. Bu amaçla betonarme istinat duvarlarının optimum tasarımı için amaç fonksiyonu, tasarım değişkenleri ve sınırlayıcılar için matematiksel ifadeler hem minimum ağırlık hem de minimum maliyet için belirlenecek, bunlarla teknik literatürde sayısal uygulamaları bulunan bir istinat duvarlarının minimum maliyetle tasarımı gerçekleştirilecektir. Öğretme ve Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritmasıyla gerçekleştirilen optimizasyondan elde edilen bulgular aynı problemin Yapay Arı Koloni Algoritması ve Guguk Kuşu Algoritmasıyla çözüldüğü diğer bir çalışmadan elde edilenlerle karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın sonunda Öğretme ve Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritmasının bu tür problemlerin çözümünde kullanılabileceği kanısına varılmıştır.