Avrupa Bütünleşme Kuramları Işığında Çok Düzeyli Yönetişim


Erdem N.

Protokol Dergisi, vol.2, no.1, pp.20-30, 2021 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Letter
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Protokol Dergisi
  • Page Numbers: pp.20-30

Abstract

Çok düzeyli yönetişim hem AB bütünleşme kuramları hem de kamu yönetimi alanı içinde araştırılması gereken önemli bir yaklaşımdır. Nitekim AB ülkeleri kapsamında yapılan çalışmalarda çok düzeyli yönetişim yaklaşımının etkileri sıklıkla çalışma konusu olmakla birlikte, AB üyeliği bulunmayan ya da Avrupa bölgesi dışındaki ülkelerde de çok düzeyli yönetişim yaklaşımının izlerini sürmek mümkündür. Kavram olarak çok düzeyli yönetişimin ilk ortaya çıkışı Maastricht Antlaşması sonrası döneme rastlamaktadır. Bununla birlikte çok düzeyli yaklaşım, kendinden önceki Avrupa bütünleşmesi teorilerinin bazen savunma ve bazen ise eleştirilerini yaparak yeni bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu nedenle, çok düzeyli yönetişim kavramının tarihsel analizi, Avrupalılaşma ve çok düzeyli yönetişimin kendi gelişim sürecinin daha iyi anlaşılması çerçevesinde önceki AB bütünleşme kuramlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, çok düzeyli yönetişim yaklaşımının ilgili kuramlar ışığında ele alınmasını içermektedir.